Loading Events

« All Events

Project Management Conference Prague

September 16 - September 17

CZK9.900
Project Management Conference Prague

Konference projektového řízeníThe 12th Annual Project management conference is held in the Czech Republic in Prague and belongs among the most visited events of this kind in our country. The conference is organized by the Chamber of Project Managers and a Symphera. Prague, Czech Republic; Sept 16-17, 2020

In our professional lives, we often face conflicts of a different kind. For instance, the never-ending fight of IT and Business, Agile against Project Management, the struggle for a superior position between soft and hard skills or even fight between left or right brain hemisphere. There are misunderstandings and even a bit of mistrust between brave youngsters and experienced professionals. There are misalignments between the „visionary” top management and the “practical” employees who, in the end, must get things done. We even experience disrespect and at times, an effort to stop distinguishing between men and women.

Groups and topics tend to separate the business environment into the like-minded people, by their respective perceptions of the world. But true wisdom comes from diversity and respect to differences. Therefore let´s find ways and synergies together. Connecting the dots.


V profesním světě se dnes často potkáme s konflikty a spory některých zdánlivě proti sobě jdoucích skupin či témat. Například věčný boj IT proti Businessu, Agilu proti projektovému řízení, soupeření o nadřazenost mezi softskills a hardskills či nekonečné zápasení levé a pravé hemisféry. Také jsou tu stále s námi vzájemná neporozumění a nedůvěra mezi odvážným mládím a zkušeným stářím. Nedorozumění vznikají i mezi vizionářským vrcholovým managementem a praktickými zaměstnanci. Případně se můžeme setkat s nerespektování a snahou o smazání mužského a ženského principu.

Každá skupina a téma má tendenci se uzavírat s dalšími stejně smýšlejícími jedinci do svého vnímání světa. Skutečná moudrost však pramení z diverzity a respektu k odlišnostem. Proto pojďme společně hledat cesty k sobě. Connecting the dots

Project Management Conference Prague

Project Management Conferences & Events Europe

Details

Start:
September 16
End:
September 17
Cost:
CZK9.900
Event Category:
Event Tags:
, ,
Website:
https://www.pmkonference.cz/en/2020/
Call Now